Phiên Mỹ 12/3: Xu thế giảm giá đang thể hiện trong nhiều yếu tố 22:51 12/03/2018

Phiên Mỹ 12/3: Xu thế giảm giá đang thể hiện trong nhiều yếu tố

Tin Mới

Các Tin Khác

Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,050 30 23,070 0
Commodities ($USD)
Crude Oil 68.58 +4.43%
Natural Gas 2.94 -1.02%
Gasoline 2.07 +2.81%
Heating Oil 2.13 +2.60%
Gold 1267.40 +0.02%
Silver 16.44 +0.81%
Copper 3.03 +0.25%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,85020 22,92020

  AUD

16,79548 17,08149

  CAD

16,96513 17,30614

  CHF

22,85962 23,31863

  EUR

26,45527 26,77127

  GBP

29,983-44 30,464-45

  JPY

2053 2112