Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,590 70 23,600 30

Tỷ giá trung tâm 15/08/2018

1 Đô la Mỹ = 22,685 -1

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2700 23,3500 23,2700
 AUD 16,6550 16,9390 16,7560
 CAD 17,5990 17,9520 17,7590
 CHF 23,1260 23,5910 23,2890
 EUR 26,2360 26,5490 26,3150
 GBP 29,2910 29,7600 29,4980
 JPY 2050 2120 2070
 SGD 16,7100 17,0120 16,8280
 THB 6860 7150 6860
 MYR - 5,7280 5,6540
 DKK - 3,6020 3,4930
 HKD 2,9280 2,9920 2,9480
 INR - 3460 3330
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,7460 76,7350
 NOK - 2,8130 2,7270
 RUB - 3910 3500
 SAR - 6,4450 6,2020
 SEK - 2,5790 2,5160

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng VCB)

Lịch sử tỷ giá

Commodities ($USD)
Crude Oil 67.04 -0.24%
Natural Gas 2.96 +0.98%
Gasoline 2.03 +0.95%
Heating Oil 2.13 -0.39%
Gold 1193.00 +0.14%
Silver 15.02 +0.48%
Copper 2.68 -1.74%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,2700 23,3500

  AUD

16,6550 16,9390

  CAD

17,5990 17,9520

  CHF

23,1260 23,5910

  EUR

26,2360 26,5490

  GBP

29,2910 29,7600

  JPY

2050 2120