Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,250 -20 23,300 -20

Tỷ giá trung tâm 20/07/2018

1 Đô la Mỹ = 22,660 -2

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0150 23,0850 23,0150
 AUD 16,7900 17,0760 16,8910
 CAD 17,1530 17,4980 17,3090
 CHF 22,7650 23,2220 22,9260
 EUR 26,6450 26,9630 26,7250
 GBP 29,6480 30,1230 29,8570
 JPY 2010 2070 2030
 SGD 16,6530 16,9540 16,7710
 THB 6760 7040 6760
 MYR - 5,7140 5,6410
 DKK - 3,6590 3,5480
 HKD 2,8950 2,9590 2,9150
 INR - 3470 3340
 KRW 190 210 200
 KWD - 78,8920 75,9130
 NOK - 2,8480 2,7610
 RUB - 4040 3630
 SAR - 6,3720 6,1310
 SEK - 2,6210 2,5570

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng VCB)

Lịch sử tỷ giá

Commodities ($USD)
Crude Oil 70.46 +1.42%
Natural Gas 2.76 -0.44%
Gasoline 2.07 +1.23%
Heating Oil 2.10 +0.68%
Gold 1229.50 +0.58%
Silver 15.49 +0.97%
Copper 2.75 +2.18%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,0150 23,0850

  AUD

16,7900 17,0760

  CAD

17,1530 17,4980

  CHF

22,7650 23,2220

  EUR

26,6450 26,9630

  GBP

29,6480 30,1230

  JPY

2010 2070