Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,400 0 23,420 0

Tỷ giá trung tâm 21/09/2018

1 Đô la Mỹ = 22,712 7

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2900 23,3700 23,2900
 AUD 16,8260 17,1120 16,9270
 CAD 17,8260 18,1850 17,9880
 CHF 24,0280 24,5110 24,1970
 EUR 27,2880 27,6140 27,3700
 GBP 30,6170 31,1070 30,8330
 JPY 2040 2130 2060
 SGD 16,8970 17,2020 17,0170
 THB 7060 7360 7060
 MYR - 5,6890 5,6170
 DKK - 3,7450 3,6310
 HKD 2,9410 3,0060 2,9620
 INR - 3360 3230
 KRW 190 220 200
 KWD - 80,0430 77,0210
 NOK - 2,9100 2,8220
 RUB - 3900 3500
 SAR - 6,4520 6,2080
 SEK - 2,6950 2,6290

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng VCB)

Lịch sử tỷ giá

Commodities ($USD)
Crude Oil 70.78 +0.65%
Natural Gas 2.98 -
Gasoline 2.02 -
Heating Oil 2.23 -
Gold 1196.20 -0.84%
Silver 14.27 +0.38%
Copper 2.84 +4.07%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,2900 23,3700

  AUD

16,8260 17,1120

  CAD

17,8260 18,1850

  CHF

24,0280 24,5110

  EUR

27,2880 27,6140

  GBP

30,6170 31,1070

  JPY

2040 2130