Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,425 0 23,435 -5

Tỷ giá trung tâm 16/11/2018

1 Đô la Mỹ = 22,721 -2

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2650 23,3550 23,2650
 AUD 16,7730 17,0550 16,8740
 CAD 17,4610 17,8090 17,6200
 CHF 22,8640 23,3180 23,0250
 EUR 26,2570 26,7240 26,3360
 GBP 29,5040 29,9700 29,7120
 JPY 2010 2100 2030
 SGD 16,7440 17,0430 16,8620
 THB 6920 7210 6920
 MYR - 5,5970 5,5270
 DKK - 3,6000 3,4920
 HKD 2,9330 2,9970 2,9540
 INR - 3370 3240
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,4330 76,4500
 NOK - 2,7970 2,7130
 RUB - 3920 3520
 SAR - 6,4380 6,1970
 SEK - 2,6110 2,5470

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng VCB)

Lịch sử tỷ giá

Commodities ($USD)
Crude Oil 56.46 -
Natural Gas 4.27 +5.48%
Gasoline 1.58 +1.29%
Heating Oil 2.07 -
Gold 1220.80 +0.66%
Silver 14.36 +0.84%
Copper 2.80 +1.96%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,2650 23,3550

  AUD

16,7730 17,0550

  CAD

17,4610 17,8090

  CHF

22,8640 23,3180

  EUR

26,2570 26,7240

  GBP

29,5040 29,9700

  JPY

2010 2100