Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,820 0 22,830 0

Tỷ giá trung tâm 26/05/2018

1 Đô la Mỹ = 22,589 0

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7550 22,8250 22,7550
 AUD 17,1090 17,3650 17,2120
 CAD 17,3900 17,7760 17,5480
 CHF 22,6600 23,1160 22,8200
 EUR 26,5120 26,8280 26,5910
 GBP 30,1090 30,5920 30,3210
 JPY 2040 2090 2060
 SGD 16,8130 17,1170 16,9320
 THB 7000 7290 7000
 MYR - 5,7650 5,6910
 DKK - 3,6430 3,5320
 HKD 2,8630 2,9260 2,8830
 INR - 3480 3350
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,1830 75,2300
 NOK - 2,8630 2,7760
 RUB - 4110 3690
 SAR - 6,3000 6,0620
 SEK - 2,6560 2,5900

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng VCB)

Lịch sử tỷ giá

Commodities ($USD)
Crude Oil 67.88 -4.17%
Natural Gas 2.94 -
Gasoline 2.18 -2.40%
Heating Oil 2.21 -2.57%
Gold 1303.30 -0.03%
Silver 16.48 -0.85%
Copper 3.07 -0.60%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,7550 22,8250

  AUD

17,1090 17,3650

  CAD

17,3900 17,7760

  CHF

22,6600 23,1160

  EUR

26,5120 26,8280

  GBP

30,1090 30,5920

  JPY

2040 2090