Giá vàng thế giới

Giá vàng kitco

Lịch sử giá vàng thế giới

History Gold 30 days
History Gold 60 days
History Gold 6 Months

giá vàng Kitco

Gia vang truc tuyen

Lịch sử giá vàng

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,6750 22,7450

  AUD

17,8890 18,1570

  CAD

17,9630 18,3610

  CHF

23,2270 23,6940

  EUR

27,4670 27,7950

  GBP

31,0090 31,5060

  JPY

2010 2050
Commodities ($USD)
Crude Oil 63.97 +0.38%
Natural Gas 3.23 +3.19%
Gasoline 1.86 +1.08%
Heating Oil 2.07 +0.28%
Gold 1338.00 +0.19%
Silver 17.10 -0.10%
Copper 3.17 -1.03%