Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7205 22,7905 22,7205
 AUD 16,193-25 16,545-25 16,291-25
 CAD 16,62854 17,10956 16,77955
 CHF 21,986-43 22,576-44 22,141-44
 EUR 23,666-137 24,108-140 23,738-138
 GBP 27,66894 28,29796 27,86395
 JPY 1910 1960 1930
 SGD 15,471-46 15,855-47 15,580-46
 THB 620-1 650-1 620-1
 MYR - 5,1240 5,0250
 DKK - 3,283-16 3,162-16
 HKD 2,8830 2,9660 2,9030
 INR - 3480 3330
 KRW 170 200 180
 KWD - 77,500-25 74,082-24
 NOK - 2,685-15 2,586-14
 RUB - 4141 3361
 SAR - 6,3100 6,0320
 SEK - 2,538-15 2,460-15

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 31-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,100 50 23,150 50

Tỷ giá trung tâm ngày 31-12-2016

1USD = 22,162 0