Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,285-10 22,355-10 22,285-10
 AUD 16,769-3 17,021-3 16,870-3
 CAD 16,383-47 16,746-48 16,531-47
 CHF 22,314107 22,717109 22,471108
 EUR 24,296131 24,587133 24,370131
 GBP 26,88014 27,31115 27,06915
 JPY 2101 2141 2121
 SGD 15,84510 16,09910 15,95710
 THB 6252 6512 6252
 MYR - 5,344-14 5,275-14
 DKK - 3,34318 3,24117
 HKD 2,840-1 2,897-1 2,860-1
 INR - 3471 3331
 KRW - 200 190
 KWD - 76,344-34 73,459-33
 NOK - 2,743-4 2,660-3
 RUB - 394-2 322-1
 SAR - 6,171-2 5,938-2
 SEK - 2,50613 2,44413

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 31-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,340 -5 22,360 5

Tỷ giá trung tâm ngày 31-10-2016

1USD = 22,039 -6