Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2650 22,3350 22,2650
 AUD 16,599-59 16,849-60 16,699-59
 CAD 16,781-63 17,153-64 16,933-64
 CHF 22,405-94 22,810-96 22,563-95
 EUR 24,671-59 24,966-59 24,745-59
 GBP 28,979148 29,444150 29,183149
 JPY 213-2 217-2 215-2
 SGD 16,1801 16,4401 16,2941
 THB 631-1 658-1 631-1
 MYR - 5,5453 5,4743
 DKK - 3,392-7 3,289-7
 HKD 2,837-1 2,894-1 2,857-1
 INR - 3450 3320
 KRW - 210 200
 KWD - 76,604-17 73,709-17
 NOK - 2,724-4 2,641-4
 RUB - 380-2 311-2
 SAR - 6,165-2 5,932-1
 SEK - 2,647-13 2,582-12

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 31-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 0 22,320 0

Tỷ giá trung tâm ngày 31-08-2016

1USD = 21,856 0