Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,715-15 22,785-15 22,715-15
 AUD 16,218-41 16,57067 16,316-41
 CAD 16,574-24 17,05388 16,725-24
 CHF 22,029106 22,620257 22,184107
 EUR 23,804165 24,248326 23,875165
 GBP 27,574-41 28,201143 27,768-42
 JPY 191-1 1960 193-1
 SGD 15,517-13 15,90291 15,627-13
 THB 6210 6514 6210
 MYR - 5,12411 5,025-23
 DKK - 3,29944 3,17822
 HKD 2,883-11 2,9668 2,903-12
 INR - 3492 3330
 KRW 170 200 180
 KWD - 77,525338 74,107-165
 NOK - 2,70038 2,60020
 RUB - 413-7 336-8
 SAR - 6,31115 6,032-25
 SEK - 2,55333 2,47416

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,050 30 23,100 30

Tỷ giá trung tâm ngày 30-12-2016

1USD = 22,162 6