Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,620-30 22,700-20 22,620-30
 AUD 16,7522 17,007-2 16,8532
 CAD 16,6066 16,9783 16,7576
 CHF 22,06630 22,51426 22,22130
 EUR 23,90379 24,19575 23,97580
 GBP 27,95183 28,40579 28,14884
 JPY 1980 2020 2000
 SGD 15,70424 15,99121 15,81425
 THB 6231 6490 6231
 MYR - 5,109-7 5,043-6
 DKK - 3,28910 3,18811
 HKD 2,879-3 2,944-4 2,899-3
 INR - 3430 3300
 KRW - 200 190
 KWD - 77,049-127 74,122-106
 NOK - 2,69610 2,61310
 RUB - 387-1 316-1
 SAR - 6,265-8 6,027-7
 SEK - 2,4978 2,4358

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,800 -10 22,830 0

Tỷ giá trung tâm ngày 30-11-2016

1USD = 22,118 -3