Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2950 22,3650 22,2950
 AUD 16,7720 17,0240 16,8730
 CAD 16,4290 16,7940 16,5780
 CHF 22,2070 22,6080 22,3630
 EUR 24,1650 24,4550 24,2380
 GBP 26,8650 27,2970 27,0550
 JPY 2090 2130 2110
 SGD 15,8350 16,0890 15,9470
 THB 6230 6490 6230
 MYR - 5,3580 5,2890
 DKK - 3,3250 3,2240
 HKD 2,8410 2,8980 2,8610
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 76,3780 73,4920
 NOK - 2,7470 2,6630
 RUB - 3960 3240
 SAR - 6,1730 5,9400
 SEK - 2,4930 2,4310

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,345 0 22,355 0

Tỷ giá trung tâm ngày 30-10-2016

1USD = 22,045 0