Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2650 22,3350 22,2650
 AUD 16,762-159 17,014-161 16,863-160
 CAD 16,660-113 17,029-116 16,811-114
 CHF 22,75256 23,16457 22,91357
 EUR 24,734-102 25,030-103 24,808-102
 GBP 28,575-66 29,034-67 28,777-67
 JPY 2181 2222 2202
 SGD 16,144-31 16,403-31 16,258-31
 THB 630-2 656-2 630-2
 MYR - 5,419-33 5,349-32
 DKK - 3,397-13 3,294-13
 HKD 2,8380 2,8950 2,8580
 INR - 3471 3341
 KRW - 210 200
 KWD - 76,74925 73,84825
 NOK - 2,800-12 2,715-12
 RUB - 391-1 320-1
 SAR - 6,1590 5,9260
 SEK - 2,620-15 2,556-15

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,310 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 30-09-2016

1USD = 21,949 9