Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4500 22,5100 22,4500
 AUD 15,60373 15,83875 15,69774
 CAD 16,494-30 16,860-30 16,644-30
 CHF 22,88831 23,25531 23,04931
 EUR 25,12033 25,42134 25,19634
 GBP 33,675-82 34,215-84 33,913-83
 JPY 1850 1880 1870
 SGD 15,55717 15,87018 15,66718
 THB 6061 6311 6061
 MYR - 5,09617 5,03117
 DKK - 3,4464 3,3414
 HKD 2,8620 2,9190 2,8820
 INR - 3481 3340
 KRW - 190 190
 KWD - 75,62950 73,32949
 NOK - 2,69817 2,61616
 RUB - 3802 3322
 SAR - 6,1830 5,8170
 SEK - 2,71717 2,65016

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,490 -20 22,520 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 30-09-2015

1USD = 0