Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,265-5 22,335-5 22,265-5
 AUD 16,6581 16,9091 16,7591
 CAD 16,844-40 17,217-41 16,997-40
 CHF 22,499-21 22,906-22 22,658-21
 EUR 24,729-45 25,026-46 24,804-46
 GBP 28,831-57 29,294-58 29,034-58
 JPY 2150 2190 2170
 SGD 16,179-31 16,439-31 16,293-31
 THB 6321 6591 6321
 MYR - 5,542-12 5,471-12
 DKK - 3,399-6 3,296-6
 HKD 2,837-1 2,894-1 2,857-1
 INR - 3450 3320
 KRW - 210 200
 KWD - 76,621-144 73,726-139
 NOK - 2,728-4 2,645-4
 RUB - 3821 3131
 SAR - 6,166-1 5,933-1
 SEK - 2,660-4 2,595-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 10 22,320 0

Tỷ giá trung tâm ngày 30-08-2016

1USD = 21,856 0