Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,38030 22,45030 22,38030
 AUD 15,901-90 16,139-91 15,997-90
 CAD 16,883-85 17,257-87 17,036-86
 CHF 22,326-43 22,685-44 22,484-43
 EUR 24,764-93 25,060-95 24,838-94
 GBP 32,356-97 32,875-99 32,584-98
 JPY 199-2 202-2 201-2
 SGD 16,009-65 16,331-66 16,122-65
 THB 614-2 640-2 614-2
 MYR - 5,489-40 5,419-39
 DKK - 3,408-13 3,304-13
 HKD 2,8462 2,9042 2,8662
 INR - 345-1 332-1
 KRW - 200 190
 KWD - 76,880-33 73,975-32
 NOK - 2,722-27 2,640-26
 RUB - 377-1 308-1
 SAR - 6,1964 5,9624
 SEK - 2,727-12 2,660-12

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,420 50 22,440 50

Tỷ giá trung tâm ngày 30-05-2016

1USD = 21,915 0