Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,73010 22,80010 22,73010
 AUD 16,25941 16,50342 16,35741
 CAD 16,59875 16,96676 16,74975
 CHF 21,92352 22,36353 22,07753
 EUR 23,639-21 23,922-22 23,710-21
 GBP 27,615-37 28,058-38 27,810-38
 JPY 1932 1962 1952
 SGD 15,53110 15,81110 15,64010
 THB 6212 6472 6212
 MYR - 5,113-3 5,048-3
 DKK - 3,255-2 3,156-2
 HKD 2,8953 2,9593 2,9153
 INR - 347-1 334-1
 KRW 170 190 180
 KWD - 77,18759 74,27157
 NOK - 2,6623 2,5813
 RUB - 4203 3443
 SAR - 6,2952 6,0582
 SEK - 2,52018 2,45818

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,020 -80 23,070 -80

Tỷ giá trung tâm ngày 29-12-2016

1USD = 22,162 6