Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,265-5 22,335-5 22,265-5
 AUD 16,921-8 17,175-8 17,023-8
 CAD 16,773146 17,145149 16,925147
 CHF 22,6964 23,1064 22,8564
 EUR 24,83619 25,13319 24,91019
 GBP 28,641-31 29,101-31 28,843-31
 JPY 217-2 221-2 219-2
 SGD 16,175-44 16,434-45 16,289-44
 THB 6310 6580 6310
 MYR - 5,45221 5,38221
 DKK - 3,4113 3,3072
 HKD 2,838-1 2,895-1 2,858-1
 INR - 346-2 333-2
 KRW - 210 200
 KWD - 76,723-68 73,824-66
 NOK - 2,81219 2,72719
 RUB - 3923 3203
 SAR - 6,159-8 5,927-7
 SEK - 2,6359 2,5719

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,320 10

Tỷ giá trung tâm ngày 29-09-2016

1USD = 21,940 0