Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7200 22,7900 22,7200
 AUD 16,21859 16,46159 16,31659
 CAD 16,523-42 16,890-42 16,674-42
 CHF 21,8709 22,3109 22,0259
 EUR 23,66061 23,94362 23,73161
 GBP 27,65220 28,09621 27,84720
 JPY 1910 1940 1930
 SGD 15,521-4 15,801-4 15,630-4
 THB 619-1 645-1 619-1
 MYR - 5,117-5 5,051-5
 DKK - 3,2577 3,1587
 HKD 2,8920 2,9560 2,9120
 INR - 347-1 334-1
 KRW 170 190 180
 KWD - 77,1280 74,2140
 NOK - 2,6591 2,5781
 RUB - 4171 3411
 SAR - 6,2931 6,0550
 SEK - 2,502-2 2,441-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,100 -20 23,150 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 28-12-2016

1USD = 22,156 4