Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,660-20 22,760-20 22,660-20
 AUD 16,83377 17,10186 16,93578
 CAD 16,597-20 16,980-13 16,748-20
 CHF 22,230110 22,697122 22,387111
 EUR 24,040146 24,349158 24,112146
 GBP 28,069103 28,544118 28,267104
 JPY 2002 2042 2022
 SGD 15,75731 16,05539 15,86832
 THB 6261 6531 6261
 MYR - 5,132-2 5,062-4
 DKK - 3,31021 3,20719
 HKD 2,888-2 2,954-1 2,908-2
 INR - 343-2 330-2
 KRW - 200 190
 KWD - 77,37242 74,3848
 NOK - 2,70712 2,62210
 RUB - 388-3 317-2
 SAR - 6,286-4 6,043-7
 SEK - 2,50813 2,44412

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,800 -30 22,850 0

Tỷ giá trung tâm ngày 28-11-2016

1USD = 22,132 -5