Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2950 22,3650 22,2950
 AUD 16,772-86 17,024-87 16,873-87
 CAD 16,429-23 16,794-24 16,578-24
 CHF 22,207-9 22,608-9 22,363-9
 EUR 24,165-16 24,455-16 24,238-16
 GBP 26,865-124 27,297-126 27,055-124
 JPY 209-1 213-1 211-1
 SGD 15,835-27 16,089-28 15,947-28
 THB 623-1 649-1 623-1
 MYR - 5,358-24 5,289-24
 DKK - 3,325-2 3,224-2
 HKD 2,8410 2,8980 2,8610
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 76,37850 73,49248
 NOK - 2,747-10 2,663-9
 RUB - 3962 3241
 SAR - 6,1730 5,9400
 SEK - 2,493-40 2,431-39

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,345 5 22,355 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 28-10-2016

1USD = 22,045 13