Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 16,929-13 17,183-13 17,031-13
 CAD 16,62710 16,99610 16,77810
 CHF 22,692-33 23,102-33 22,852-33
 EUR 24,817-62 25,114-63 24,892-62
 GBP 28,67273 29,13274 28,87473
 JPY 2190 2230 2210
 SGD 16,219-5 16,479-5 16,333-5
 THB 632-1 658-1 632-1
 MYR - 5,430-11 5,361-10
 DKK - 3,408-11 3,304-10
 HKD 2,8390 2,8960 2,8590
 INR - 3480 3350
 KRW - 210 200
 KWD - 76,79125 73,88925
 NOK - 2,793-8 2,708-8
 RUB - 3890 3180
 SAR - 6,167-1 5,934-1
 SEK - 2,627-16 2,562-15

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,310 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 28-09-2016

1USD = 21,940 -3