Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7200 22,7900 22,7200
 AUD 16,159-14 16,402-14 16,257-14
 CAD 16,5651 16,9321 16,7151
 CHF 21,862-32 22,301-33 22,016-32
 EUR 23,599-32 23,881-32 23,670-32
 GBP 27,632-18 28,075-18 27,827-18
 JPY 191-1 195-1 193-1
 SGD 15,525-18 15,805-19 15,634-18
 THB 6200 6460 6200
 MYR - 5,121-2 5,056-2
 DKK - 3,250-2 3,151-2
 HKD 2,8920 2,956-1 2,9120
 INR - 3480 3350
 KRW 170 200 180
 KWD - 77,1280 74,2140
 NOK - 2,658-2 2,577-2
 RUB - 4162 3402
 SAR - 6,2920 6,0550
 SEK - 2,5044 2,4424

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,120 -40 23,170 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 27-12-2016

1USD = 22,152 -1