Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,295-5 22,365-5 22,295-5
 AUD 16,858-136 17,111-138 16,960-137
 CAD 16,453-16 16,817-16 16,602-16
 CHF 22,216-41 22,617-42 22,372-41
 EUR 24,181-34 24,470-35 24,254-34
 GBP 26,98916 27,42216 27,17916
 JPY 210-1 214-1 212-1
 SGD 15,862-42 16,117-43 15,974-43
 THB 624-2 650-2 624-2
 MYR - 5,382-23 5,313-23
 DKK - 3,327-5 3,226-4
 HKD 2,8410 2,8980 2,8610
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 200
 KWD - 76,328-422 73,444-406
 NOK - 2,75614 2,67213
 RUB - 394-5 322-4
 SAR - 6,173-2 5,940-2
 SEK - 2,533-5 2,471-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,340 -10 22,360 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 27-10-2016

1USD = 22,032 2