Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 16,942124 17,197125 17,045124
 CAD 16,617-45 16,985-46 16,768-46
 CHF 22,725-38 23,135-38 22,885-38
 EUR 24,879-2 25,177-2 24,954-2
 GBP 28,59968 29,05869 28,80169
 JPY 2190 2230 2210
 SGD 16,22317 16,48417 16,33817
 THB 6331 6591 6331
 MYR - 5,4415 5,3715
 DKK - 3,4192 3,3152
 HKD 2,8390 2,8960 2,8590
 INR - 3481 3351
 KRW - 210 200
 KWD - 76,766-51 73,865-49
 NOK - 2,80113 2,71612
 RUB - 3881 3171
 SAR - 6,168-2 5,934-2
 SEK - 2,642-4 2,577-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,320 0

Tỷ giá trung tâm ngày 27-09-2016

1USD = 21,943 -3