Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2650 22,3350 22,2650
 AUD 16,8520 17,1050 16,9540
 CAD 17,0330 17,4110 17,1880
 CHF 22,8330 23,2460 22,9940
 EUR 25,0180 25,3180 25,0940
 GBP 29,1440 29,6120 29,3490
 JPY 2190 2230 2210
 SGD 16,3160 16,5780 16,4310
 THB 6330 6590 6330
 MYR - 5,5960 5,5240
 DKK - 3,4390 3,3350
 HKD 2,8380 2,8950 2,8580
 INR - 3450 3320
 KRW - 210 200
 KWD - 76,7910 73,8890
 NOK - 2,7610 2,6770
 RUB - 3840 3140
 SAR - 6,1700 5,9370
 SEK - 2,6920 2,6260

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,295 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 27-08-2016

1USD = 21,856 0