Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7200 22,7900 22,7200
 AUD 16,173-64 16,416-65 16,270-64
 CAD 16,564-59 16,931-60 16,714-60
 CHF 21,894-19 22,334-19 22,048-19
 EUR 23,63141 23,91342 23,70241
 GBP 27,65024 28,09324 27,84524
 JPY 1921 1951 1941
 SGD 15,543-9 15,824-10 15,653-10
 THB 6201 6461 6201
 MYR - 5,1236 5,0576
 DKK - 3,2514 3,1534
 HKD 2,8922 2,9562 2,9122
 INR - 3481 3351
 KRW 180 200 180
 KWD - 77,12817 74,21416
 NOK - 2,6605 2,5795
 RUB - 414-2 338-1
 SAR - 6,2921 6,0551
 SEK - 2,499-1 2,438-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,160 10 23,210 10

Tỷ giá trung tâm ngày 26-12-2016

1USD = 22,153 -2