Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6800 22,7800 22,6800
 AUD 16,7560 17,0150 16,8570
 CAD 16,6170 16,9920 16,7680
 CHF 22,1200 22,5750 22,2760
 EUR 23,8940 24,1900 23,9660
 GBP 27,9660 28,4270 28,1630
 JPY 1980 2020 2000
 SGD 15,7250 16,0160 15,8360
 THB 6250 6520 6250
 MYR - 5,1340 5,0660
 DKK - 3,2900 3,1880
 HKD 2,8900 2,9550 2,9100
 INR - 3450 3320
 KRW - 200 190
 KWD - 77,3290 74,3760
 NOK - 2,6950 2,6120
 RUB - 3910 3200
 SAR - 6,2900 6,0500
 SEK - 2,4950 2,4320

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,830 30 22,850 0

Tỷ giá trung tâm ngày 26-11-2016

1USD = 22,137 0