Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 16,81911 17,07111 16,92011
 CAD 16,662-131 17,032-134 16,814-132
 CHF 22,76268 23,17469 22,92368
 EUR 24,88189 25,17990 24,95689
 GBP 28,531-115 28,989-117 28,732-116
 JPY 2191 2231 2211
 SGD 16,207-23 16,467-23 16,321-23
 THB 6321 6581 6321
 MYR - 5,436-20 5,366-20
 DKK - 3,41613 3,31212
 HKD 2,8380 2,8950 2,8580
 INR - 3470 3340
 KRW - 210 200
 KWD - 76,817-26 73,914-25
 NOK - 2,7884 2,7044
 RUB - 388-1 317-1
 SAR - 6,1701 5,9371
 SEK - 2,6465 2,5815

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,320 10

Tỷ giá trung tâm ngày 26-09-2016

1USD = 21,946 2