Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2655 22,3355 22,2655
 AUD 16,85234 17,10535 16,95434
 CAD 17,03341 17,41141 17,18841
 CHF 22,83334 23,24634 22,99434
 EUR 25,01871 25,31872 25,09471
 GBP 29,144-60 29,612-61 29,349-60
 JPY 2190 2230 2210
 SGD 16,31628 16,57828 16,43128
 THB 6331 6591 6331
 MYR - 5,59630 5,52430
 DKK - 3,4398 3,3358
 HKD 2,8381 2,8951 2,8581
 INR - 3451 3321
 KRW - 210 200
 KWD - 76,791-17 73,889-16
 NOK - 2,7610 2,6770
 RUB - 3842 3142
 SAR - 6,1703 5,9373
 SEK - 2,6920 2,6260

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,295 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 26-08-2016

1USD = 21,856 0