Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6800 22,7800 22,6800
 AUD 16,756155 17,015150 16,857156
 CAD 16,61759 16,99253 16,76860
 CHF 22,12057 22,57548 22,27657
 EUR 23,89465 24,19056 23,96666
 GBP 27,96622 28,42710 28,16323
 JPY 1980 2020 2000
 SGD 15,72558 16,01652 15,83659
 THB 6251 6520 6251
 MYR - 5,134-6 5,066-3
 DKK - 3,2908 3,1889
 HKD 2,8900 2,955-2 2,9100
 INR - 3452 3322
 KRW - 200 190
 KWD - 77,329-9 74,37624
 NOK - 2,69512 2,61213
 RUB - 391-1 320-1
 SAR - 6,290-2 6,0501
 SEK - 2,4954 2,4325

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,800 -110 22,850 -80

Tỷ giá trung tâm ngày 25-11-2016

1USD = 22,137 6