Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,30010 22,37010 22,30010
 AUD 16,855-1 17,108-1 16,957-1
 CAD 16,490-7 16,855-8 16,639-8
 CHF 22,18912 22,59112 22,34612
 EUR 24,11115 24,40015 24,18415
 GBP 26,99910 27,43310 27,19010
 JPY 211-1 215-1 213-1
 SGD 15,87115 16,12615 15,98315
 THB 6261 6521 6261
 MYR - 5,3919 5,3229
 DKK - 3,3172 3,2162
 HKD 2,8411 2,8981 2,8611
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 200
 KWD - 76,37034 73,48433
 NOK - 2,747-7 2,663-7
 RUB - 4002 3271
 SAR - 6,1743 5,9403
 SEK - 2,536-1 2,473-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,350 0 22,370 0

Tỷ giá trung tâm ngày 25-10-2016

1USD = 22,033 1