Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 16,8080 17,0600 16,9090
 CAD 16,7930 17,1660 16,9460
 CHF 22,6940 23,1050 22,8540
 EUR 24,7930 25,0890 24,8670
 GBP 28,6450 29,1050 28,8470
 JPY 2180 2220 2200
 SGD 16,2290 16,4900 16,3440
 THB 6310 6570 6310
 MYR - 5,4550 5,3860
 DKK - 3,4040 3,3000
 HKD 2,8380 2,8950 2,8580
 INR - 3470 3340
 KRW - 210 200
 KWD - 76,8420 73,9390
 NOK - 2,7850 2,7000
 RUB - 3890 3180
 SAR - 6,1680 5,9350
 SEK - 2,6410 2,5760

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 25-09-2016

1USD = 21,944 0