Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,818-11 17,070-11 16,919-11
 CAD 16,992-12 17,369-12 17,147-12
 CHF 22,799-52 23,211-53 22,960-52
 EUR 24,948-9 25,246-9 25,023-9
 GBP 29,20433 29,67234 29,40933
 JPY 219-1 223-1 221-1
 SGD 16,288-17 16,549-17 16,403-17
 THB 6310 6580 6310
 MYR - 5,5653 5,4943
 DKK - 3,431-1 3,326-1
 HKD 2,8380 2,8950 2,8580
 INR - 3440 3310
 KRW - 210 200
 KWD - 76,80826 73,90525
 NOK - 2,762-4 2,678-4
 RUB - 382-1 312-1
 SAR - 6,1670 5,9340
 SEK - 2,692-6 2,626-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,295 5 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 25-08-2016

1USD = 21,856 0