Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7200 22,7900 22,7200
 AUD 16,2370 16,4810 16,3350
 CAD 16,6230 16,9910 16,7740
 CHF 21,9130 22,3530 22,0670
 EUR 23,5900 23,8720 23,6610
 GBP 27,6260 28,0690 27,8210
 JPY 1910 1950 1930
 SGD 15,5530 15,8340 15,6620
 THB 6200 6450 6200
 MYR - 5,1170 5,0510
 DKK - 3,2480 3,1490
 HKD 2,8900 2,9540 2,9100
 INR - 3470 3340
 KRW 170 200 180
 KWD - 77,1110 74,1980
 NOK - 2,6550 2,5740
 RUB - 4150 3390
 SAR - 6,2920 6,0540
 SEK - 2,5000 2,4390

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,100 -100 23,150 -100

Tỷ giá trung tâm ngày 24-12-2016

1USD = 22,155 0