Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,29010 22,36010 22,29010
 AUD 16,856-1 17,110-1 16,958-1
 CAD 16,497-83 16,863-85 16,647-84
 CHF 22,17729 22,57830 22,33430
 EUR 24,096-10 24,384-10 24,168-10
 GBP 26,99013 27,42313 27,18013
 JPY 2120 2160 2140
 SGD 15,85625 16,11126 15,96825
 THB 6253 6513 6253
 MYR - 5,38220 5,31320
 DKK - 3,315-1 3,214-1
 HKD 2,8401 2,8971 2,8601
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 200
 KWD - 76,336-84 73,451-81
 NOK - 2,7543 2,6703
 RUB - 3991 3261
 SAR - 6,1700 5,9370
 SEK - 2,537-1 2,474-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,350 20 22,370 20

Tỷ giá trung tâm ngày 24-10-2016

1USD = 22,032 13