Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,829-46 17,082-47 16,930-47
 CAD 17,004-26 17,381-27 17,159-27
 CHF 22,851-98 23,264-99 23,012-98
 EUR 24,956-159 25,255-161 25,031-160
 GBP 29,17199 29,639101 29,376100
 JPY 2190 2240 2220
 SGD 16,305-51 16,567-52 16,420-51
 THB 631-1 658-1 631-1
 MYR - 5,563-21 5,491-20
 DKK - 3,432-22 3,327-22
 HKD 2,8380 2,8950 2,8580
 INR - 3450 3310
 KRW - 210 200
 KWD - 76,78225 73,88125
 NOK - 2,7661 2,6821
 RUB - 383-1 3130
 SAR - 6,1670 5,9340
 SEK - 2,698-7 2,632-7

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 24-08-2016

1USD = 21,856 0