Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7200 22,7900 22,7200
 AUD 16,237-52 16,481-53 16,335-52
 CAD 16,623-67 16,991-68 16,774-67
 CHF 21,91311 22,35311 22,06711
 EUR 23,59016 23,87216 23,66116
 GBP 27,626-176 28,069-178 27,821-177
 JPY 1910 1950 1930
 SGD 15,55320 15,83421 15,66221
 THB 6200 6450 6200
 MYR - 5,117-1 5,051-1
 DKK - 3,2482 3,1492
 HKD 2,8900 2,9540 2,9100
 INR - 3470 3340
 KRW 1717 200 180
 KWD - 77,11125 74,19824
 NOK - 2,655-9 2,574-9
 RUB - 4150 3390
 SAR - 6,292-1 6,054-1
 SEK - 2,500-2 2,439-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 -120 23,250 -120

Tỷ giá trung tâm ngày 23-12-2016

1USD = 22,155 3