Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,59075 22,69095 22,59075
 AUD 16,643150 16,900152 16,743151
 CAD 16,60426 16,97927 16,75527
 CHF 22,10673 22,56174 22,26273
 EUR 23,896105 24,192106 23,968105
 GBP 27,813-7 28,271-8 28,009-8
 JPY 2011 2051 2031
 SGD 15,70055 15,99156 15,81156
 THB 6263 6523 6263
 MYR - 5,14210 5,07410
 DKK - 3,28915 3,18714
 HKD 2,87914 2,94414 2,89914
 INR - 3431 3301
 KRW - 200 190
 KWD - 77,100298 74,154288
 NOK - 2,70211 2,61811
 RUB - 3951 3221
 SAR - 6,26431 6,02530
 SEK - 2,49112 2,42812

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,660 40 22,680 30

Tỷ giá trung tâm ngày 23-11-2016

1USD = 22,118 -2