Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,45020 22,53020 22,45020
 AUD 15,971-21 16,211-22 16,068-22
 CAD 16,544-105 16,911-107 16,695-106
 CHF 21,814-99 22,164-100 21,968-99
 EUR 23,715-200 23,999-202 23,787-200
 GBP 33,694-259 34,235-263 33,932-261
 JPY 1800 1840 1820
 SGD 15,648-37 15,962-38 15,758-37
 THB 6150 6410 6150
 MYR - 5,26810 5,2009
 DKK - 3,254-27 3,155-26
 HKD 2,8642 2,9222 2,8852
 INR - 346-1 332-1
 KRW - 190 180
 KWD - 75,29817 73,00717
 NOK - 2,636-16 2,556-16
 RUB - 382-5 334-5
 SAR - 6,1885 5,8235
 SEK - 2,609-15 2,544-14

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,630 40 22,660 40

Tỷ giá trung tâm ngày 23-11-2015

1USD = 0