Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,31010 22,38010 22,31010
 AUD 16,78363 17,03968 16,88464
 CAD 16,80132 17,17736 16,95332
 CHF 22,652-60 23,021-56 22,812-61
 EUR 24,8183 25,1219 24,8933
 GBP 31,306-198 31,815-194 31,527-200
 JPY 196-2 200-2 198-2
 SGD 16,132-34 16,461-31 16,246-34
 THB 624-3 650-3 624-3
 MYR - 5,61817 5,54515
 DKK - 3,4102 3,3052
 HKD 2,8420 2,9000 2,8620
 INR - 3470 3330
 KRW - 210 190
 KWD - 76,827-119 73,907-131
 NOK - 2,69311 2,61110
 RUB - 3673 3002
 SAR - 6,1793 5,9451
 SEK - 2,7418 2,6738

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 23-03-2016

1USD = 21,861 13