Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7200 22,7900 22,7200
 AUD 16,289-82 16,533-84 16,387-83
 CAD 16,690-76 17,059-78 16,841-77
 CHF 21,90257 22,34258 22,05657
 EUR 23,57481 23,85682 23,64581
 GBP 27,801-24 28,247-25 27,997-24
 JPY 1910 1940 1930
 SGD 15,532-34 15,813-34 15,642-34
 THB 6190 6450 6190
 MYR - 5,1181 5,0521
 DKK - 3,24611 3,14711
 HKD 2,8900 2,9540 2,9100
 INR - 3480 3340
 KRW - 200 180
 KWD - 77,085-42 74,174-41
 NOK - 2,6645 2,5834
 RUB - 4153 3392
 SAR - 6,2930 6,0550
 SEK - 2,50235 2,44034

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,320 0 23,370 10

Tỷ giá trung tâm ngày 22-12-2016

1USD = 22,152 -2