Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,51535 22,59515 22,51535
 AUD 16,49387 16,74888 16,59288
 CAD 16,57868 16,95369 16,72868
 CHF 22,034-15 22,487-16 22,189-15
 EUR 23,791-22 24,086-23 23,863-22
 GBP 27,820312 28,279317 28,016314
 JPY 2010 2040 2030
 SGD 15,6459 15,9359 15,7559
 THB 6231 6491 6231
 MYR - 5,133-5 5,065-5
 DKK - 3,274-3 3,173-3
 HKD 2,8650 2,9300 2,8850
 INR - 3430 3300
 KRW - 200 190
 KWD - 76,80150 73,86749
 NOK - 2,6905 2,6075
 RUB - 3943 3222
 SAR - 6,2330 5,9950
 SEK - 2,4780 2,4160

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,620 -20 22,650 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 22-11-2016

1USD = 22,120 -4