Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2800 22,3500 22,2800
 AUD 16,8570 17,1100 16,9590
 CAD 16,5800 16,9480 16,7310
 CHF 22,1480 22,5480 22,3040
 EUR 24,1060 24,3940 24,1780
 GBP 26,9770 27,4100 27,1670
 JPY 2120 2160 2140
 SGD 15,8310 16,0850 15,9430
 THB 6220 6480 6220
 MYR - 5,3620 5,2930
 DKK - 3,3160 3,2150
 HKD 2,8380 2,8960 2,8580
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 200
 KWD - 76,4200 73,5320
 NOK - 2,7510 2,6680
 RUB - 3970 3250
 SAR - 6,1710 5,9380
 SEK - 2,5380 2,4750

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,330 10 22,350 0

Tỷ giá trung tâm ngày 22-10-2016

1USD = 22,019 0