Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4455 22,5055 22,4455
 AUD 15,836-79 16,073-80 15,931-79
 CAD 16,703-29 17,074-30 16,855-29
 CHF 22,826-184 23,192-187 22,987-185
 EUR 24,931-311 25,230-315 25,006-312
 GBP 34,394-128 34,946-130 34,637-129
 JPY 1850 1880 1870
 SGD 15,669-92 15,984-94 15,779-93
 THB 613-3 639-3 613-3
 MYR - 5,269-37 5,202-37
 DKK - 3,420-43 3,316-41
 HKD 2,8611 2,9191 2,8811
 INR - 349-1 335-1
 KRW - 190 190
 KWD - 75,537-83 73,240-81
 NOK - 2,769-29 2,684-28
 RUB - 3781 3301
 SAR - 6,1800 5,8150
 SEK - 2,724-35 2,657-34

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,520 -30 22,550 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 22-09-2015

1USD = 0