Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,80222 17,05522 16,90422
 CAD 17,020-84 17,398-85 17,175-84
 CHF 22,875-143 23,288-146 23,036-144
 EUR 24,998-40 25,298-40 25,074-40
 GBP 28,917-4 29,381-4 29,121-4
 JPY 218-1 222-1 220-1
 SGD 16,315-63 16,576-64 16,430-63
 THB 6300 6570 6300
 MYR - 5,572-18 5,501-18
 DKK - 3,438-6 3,334-5
 HKD 2,8380 2,8950 2,8580
 INR - 344-1 331-1
 KRW - 200 200
 KWD - 76,757-128 73,856-123
 NOK - 2,751-8 2,667-8
 RUB - 386-2 315-1
 SAR - 6,165-2 5,932-2
 SEK - 2,693-4 2,626-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 10 22,310 5

Tỷ giá trung tâm ngày 22-08-2016

1USD = 21,856 0