Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7200 22,7900 22,7200
 AUD 16,37138 16,61739 16,47039
 CAD 16,76650 17,13751 16,91850
 CHF 21,8458 22,2849 21,9999
 EUR 23,49341 23,77441 23,56441
 GBP 27,826-41 28,272-41 28,022-41
 JPY 1910 1940 1920
 SGD 15,5660 15,8470 15,6760
 THB 619-2 645-2 619-2
 MYR - 5,1170 5,0510
 DKK - 3,2346 3,1365
 HKD 2,8900 2,9540 2,9100
 INR - 3470 3340
 KRW - 200 180
 KWD - 77,12825 74,21424
 NOK - 2,6604 2,5794
 RUB - 4123 3373
 SAR - 6,293-1 6,055-1
 SEK - 2,46715 2,40715

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,320 50 23,360 40

Tỷ giá trung tâm ngày 21-12-2016

1USD = 22,154 6