Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,48030 22,58030 22,48030
 AUD 16,406-77 16,659-71 16,505-77
 CAD 16,510135 16,883146 16,660136
 CHF 22,04911 22,50321 22,20511
 EUR 23,813124 24,109136 23,885124
 GBP 27,508-89 27,962-78 27,702-90
 JPY 2010 2050 2030
 SGD 15,63652 15,92660 15,74653
 THB 6232 6493 6232
 MYR - 5,137-4 5,069-6
 DKK - 3,27718 3,17616
 HKD 2,8653 2,9294 2,8853
 INR - 3430 3300
 KRW - 200 190
 KWD - 76,75127 73,818-7
 NOK - 2,68616 2,60315
 RUB - 3915 3194
 SAR - 6,2347 5,9954
 SEK - 2,47816 2,41615

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,640 50 22,680 60

Tỷ giá trung tâm ngày 21-11-2016

1USD = 22,124 12