Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,7800 17,0320 16,8820
 CAD 17,1040 17,4830 17,2590
 CHF 23,0180 23,4340 23,1810
 EUR 25,0380 25,3380 25,1140
 GBP 28,9210 29,3860 29,1250
 JPY 2200 2240 2220
 SGD 16,3780 16,6400 16,4930
 THB 6310 6570 6310
 MYR - 5,5900 5,5190
 DKK - 3,4440 3,3390
 HKD 2,8380 2,8950 2,8580
 INR - 3450 3320
 KRW - 210 200
 KWD - 76,8850 73,9790
 NOK - 2,7590 2,6750
 RUB - 3870 3170
 SAR - 6,1670 5,9340
 SEK - 2,6970 2,6310

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,305 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 21-08-2016

1USD = 21,856 0