Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,365-20 22,435-20 22,365-20
 AUD 15,28891 15,51892 15,38191
 CAD 15,200130 15,537133 15,338131
 CHF 22,063-104 22,417-105 22,219-104
 EUR 24,232-186 24,522-189 24,305-187
 GBP 31,40334 31,90735 31,62434
 JPY 189-1 193-1 191-1
 SGD 15,359-11 15,668-11 15,468-11
 THB 6050 6300 6050
 MYR - 5,15612 5,09012
 DKK - 3,323-25 3,222-25
 HKD 2,8280 2,8850 2,8480
 INR - 3360 3230
 KRW - 200 180
 KWD - 74,741-91 72,468-89
 NOK - 2,560-22 2,482-21
 RUB - 302-10 247-8
 SAR - 6,155-11 5,792-10
 SEK - 2,642-22 2,577-21

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,490 0 22,520 10

Tỷ giá trung tâm ngày 21-01-2016

1USD = 21,910 9