Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7205 22,7905 22,7205
 AUD 16,333-100 16,578-102 16,431-101
 CAD 16,716-92 17,086-94 16,867-92
 CHF 21,836-89 22,275-91 21,990-90
 EUR 23,452-207 23,733-210 23,523-208
 GBP 27,866-232 28,313-236 28,063-234
 JPY 190-1 194-1 192-1
 SGD 15,5669 15,8479 15,6769
 THB 621-1 647-1 621-1
 MYR - 5,1170 5,0510
 DKK - 3,229-29 3,130-28
 HKD 2,8901 2,9541 2,9101
 INR - 348-1 335-1
 KRW - 200 190
 KWD - 77,102-8 74,190-8
 NOK - 2,656-19 2,575-18
 RUB - 4090 3340
 SAR - 6,2943 6,0563
 SEK - 2,452-15 2,392-14

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,270 0 23,320 20

Tỷ giá trung tâm ngày 20-12-2016

1USD = 22,148 0