Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,270-5 22,340-5 22,270-5
 AUD 16,901-55 17,155-55 17,003-55
 CAD 16,694-92 17,064-94 16,846-93
 CHF 22,272-12 22,674-12 22,429-12
 EUR 24,287-61 24,577-62 24,360-61
 GBP 27,058-119 27,492-120 27,249-119
 JPY 212-1 216-1 214-1
 SGD 15,894-14 16,149-14 16,006-14
 THB 625-2 651-2 625-2
 MYR - 5,3666 5,2976
 DKK - 3,341-8 3,239-7
 HKD 2,837-1 2,894-1 2,857-1
 INR - 3470 3330
 KRW - 200 200
 KWD - 76,394-17 73,507-16
 NOK - 2,7800 2,6960
 RUB - 3970 3250
 SAR - 6,165-1 5,932-1
 SEK - 2,558-6 2,495-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,330 -10 22,350 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 20-10-2016

1USD = 22,005 -6