Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2755 22,3555 22,2755
 AUD 16,09848 16,34748 16,19548
 CAD 16,917-71 17,300-72 17,071-71
 CHF 23,112-21 23,494-22 23,275-22
 EUR 25,124-61 25,436-62 25,199-61
 GBP 34,178114 34,742115 34,419114
 JPY 184-1 187-1 186-1
 SGD 15,871-46 16,198-47 15,983-46
 THB 618-1 644-1 618-1
 MYR - 5,299-39 5,229-39
 DKK - 3,448-8 3,342-8
 HKD 2,8411 2,8991 2,8611
 INR - 3510 3370
 KRW - 200 200
 KWD - 75,158-8 72,838-8
 NOK - 2,795-3 2,709-3
 RUB - 400-6 349-5
 SAR - 6,1412 5,7752
 SEK - 2,732-11 2,663-11

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 10 22,320 0

Tỷ giá trung tâm ngày 20-10-2015

1USD = 0